Egen pensjonskonto - siste nytt

Arbeidet med å etablere egen pensjonskonto for alle arbeidstakere med innskuddspensjon i Norge er inne i sluttfasen.

egen pensjonskonto - illustrasjon mai 2020.jpg

Finansdepartementet legger opp til innføring fra 1. januar 2021. 

Det endelige høringsnotatet ble fullført og sendt til høringsinstansene 8. mai. Frist for å svare er satt til 3. august. Det forventes at loven vil vedtas senest 1. oktober.

Her er link til høringen utsendt fra Regjeringen hvor høringsbrev, høringsnotat og høringsinstanser fremkommer.

Det var pr. inngangen til 2020 i underkant av 1,5 millioner medlemmer i innskuddspensjonsordninger og nesten 1,9 millioner pensjonskapitalbevis.

Informasjonsskriv

Söderberg & Partners har laget et enkelt informasjonsskriv som kan benyttes overfor ansatte som har spørsmål. Legg det gjerne ut på virksomhetens intranett.