Når ringte banken deg sist?

Mange får en aha-opplevelse når vi spør dem: Når ringte banken, forsikringsselskapet eller pensjonsleverandøren deg sist – og hva spurte de om?

når ringte banken sist.jpg

En viktig dimensjon vi tilfører i vår rådgivning er synliggjøring av forskjellen på selgende rådgivning og uavhengig rådgivning.

Vi erfarer at veldig mange får en aha-opplevelse når vi spør: Når ringte banken, forsikringsselskapet eller pensjonsleverandøren som arbeidsgiver har valgt for deg sist? Hva spurte de om?

Svaret er som regel at de ringer svært sjelden, om de ringer i det hele tatt.

En bransje i endring

En ting som bidrar til at flere får øynene opp for hva ekte uavhengig rådgivning er, er en finansbransje i endring.

I flere år har trenden i bank og finans vært at stadig flere tjenester flyttes over på nett, samtidig som filialer legges ned.

– For dem som har en formue de vil ivareta, enten det er formue i form av pensjonskapital eller fri egenkapital, handler mye om å ha tillit til dem som passer på pengene. Da har det stor betydning å kunne møtes ansikt til ansikt.

– Nå som de personlige relasjonene forsvinner i stadig større grad, fordi kommunikasjonen foregår digitalt og informasjonen masse distribueres, vil flere oppdage at banken, forsikringsselskapet eller pensjonsleverandøren stort sett ringer når de vil selge noe.

God pedagogisk rådgivning med uavhengig forvaltning av din kapital

God pedagogisk rådgivning med uavhengig forvaltning av din kapital har ingen annen motivasjon bak anbefalingene sine enn å skape mest mulig verdi for deg som kunde.

Slik fungerer også forretningsmodellen til Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning.

– Den eneste måten vi øker inntjeningen vår, er hvis investeringene vi gjør for kunden, går bra. Det er dette god rådgivning med uavhengighet i forvalterseleksjonen uten interesser i egne produkter handler om.

Söderberg & Partners tar et årlig honorar fra kunden basert på markedsverdien av de pensjonsmidlene du som kunde har under forvaltning. Hvis porteføljen går i pluss, tjener både kunden og Söderberg & Partners på det. Dersom avkastningen er negativ, reduseres også honoraret.

– Vi og kunden har parallelle interesser i å få porteføljen til å vokse, og vi tjener ikke mer på å selge profiler med egne fond eller andre produkter med egeninteresse.

Våre profiler er satt sammen gjennom en grundig seleksjonsprosess av det vi mener er de beste forvalterne i verden. Ved vår uavhengighet gir vi kundene våre tilgang til det beste av forvaltningsmiljøer i verden innenfor de ulike aktivaklassene. Dette skiller oss tydelig fra de fleste pensjonsleverandørene som har egne interesser gjennom å velge egne fond i pensjonsprofilene til kundene.

Vi er overbevist om at vår uavhengighet og vår valgfrihet utelukkende kommer våre kunder til gode over tid.