Pensjon - veien videre

Vil fallet fortsette fremover, og når vil markedet snu? Det kan verken vi eller noen andre gi et godt svar på. Rett og slett fordi vi ikke vet.

pensjon - veien videre.jpg

Det er sannsynlig at frykt og usikkerhet vil fortsette å prege både nyhetsbildet og finansmarkedene fremover. Det kan føre til store daglige fall og påfølgende rekyler over de neste ukene og månedene. Mer enn det vet vi ikke.

Vi ønsker imidlertid å gi en oppdatering på hva som har skjedd, og samtidig minne om viktigheten av det og ikke gjøre forhastede og irrasjonelle valg knyttet til risikoprofilen på pensjonssparingen din, også i perioder med markedsuro. Til slutt vil vi forsøke å besvare det spørsmålet mange kanskje stiller seg: Hva bør jeg gjøre?

Tenk langsiktig

Det er mye vi ikke vet, masse usikkerhet knyttet til hvor store helsemessige og økonomiske konsekvenser viruset får. Det vi imidlertid er sikre på, er at frykten som oppstår i perioder med markedsfall ikke bør drive investeringsbeslutninger, på samme måte som grådighet ikke bør drive dem i oppgangsperioder. En investeringsstrategi bør settes sammen med tanke på dine langsiktige mål og behov, kalibrert av din vilje og evne til å ta risiko. Kortsiktige bevegelser i markedet, selv så store og raske fall som vi har erfart de siste ukene, bør ikke endre din langsiktige strategi. Husk at pensjonssparing er penger med lang forvaltningshorisont for de aller fleste og at målet derfor er langsiktig og at strategien derfor bør reflekteres i dette.

Pensjonsvettregler

Vi har stor forståelse for at det kan føles vanskelig å holde seg til strategien sin når frykten melder seg. For frykten kommer til å melde seg for veldig mange, hvis den ikke allerede har gjort det. Söderberg & Partners har derfor laget Pensjonsvettreglene. Her oppsummere vi gjennom 9 ulike regler hvordan du bør agere, og navigere i dette vanskelige terrenget vi nå er midt oppe i preget av uro, frykt og usikkerhet.

De 6 første er direkte relatert til faglige termer om hvordan du bør agere og navigere i disse nedgangstider, de 3 siste er gode råd fra oss i Söderberg & Partners knyttet til den vanskelige situasjonen vi nå står midt opp i.

Det går over

Når det er sagt er det viktig å huske at på sikt vil Covid-19 viruset miste den kraften det har nå. Vi forventer da at økonomien sakte, men sikkert vil normalisere seg igjen, men akkurat når det skjer er vanskelig å spå, det er det ingen som vet. Det er viktig å understreke at myndigheter og sentralbanker verden rundt nå setter gang sterke tiltak for å stimulere den globale økonomien i denne krisen. Det vil på sikt kunne stimulere de finansielle markedene på en positiv måte.