Din uavhengige rådgiver

Alle kunder er unike, og det krever at det gjøres individuelle vurderinger basert på den enkeltes situasjon og behov. Med en personlig formuesforvalter kan du være trygg på at investeringsstrategien blir ivaretatt.

vanning av spareplante.jpg

S&P Wealth Management er din personlige formuesforvalter 

Vi er en uavhengig rådgiver som bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Vårt mål er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, målsettinger og risikoprofil.

Individuelle råd og personlig oppfølging

I samråd med deg som kunde gjør vi en regelmessig vurdering av strategi og porteføljens utvikling, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Som kunde inviteres du til årlige møter, og vi gir informasjon ved ekstraordinære hendelser i markedene. Vi gir fortløpende råd om hva som kan være klokt å gjøre i det som kan oppleves som usikre tider.