Personlig pensjonsrådgivning

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er agent for en norsk pensjonsleverandør. Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing.

pensjon.jpg

Vi tar utgangspunkt i din situasjon og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine interesser knyttet til pensjon og sparing. Videre følger vi opp planen gjennom den yrkesaktive karrieren og sørger for at du når de målene som er satt.

Kun et fåtall av oss foretar et bevisst valg om hvordan pensjonskapitalen skal spares, og folk flest ligger i dag i den standardiserte profilen arbeidsgiver har valgt.

Er dette riktig og hvilke konsekvenser kan det få for det du faktisk skal leve av som pensjonist? Hva om en personlig pensjonsrådgiver ringer og gir deg råd om din pensjon, så du er helt sikker på at dette blir ivaretatt?

Komplekst og vanskelig

Pensjon er komplekst og det kan være vanskelig å få oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt. Når informasjon og tjenester i stor grad flyttes til nettbaserte løsninger, overlates mye av informasjonsinnhentingen til deg som privatperson. Da blir det vanskelig å få god oversikt og kontroll.

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning har vi en annen tilnærming til dette, nemlig den personlige relasjonen og møtene ansikt til ansikt. Vi mener dette er suksessoppskriften for å tilføre kompetanse, innsikt, og god forståelse, som vil gi et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene knyttet til din pensjon.

Tilgjengelighet og kompetanse

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi derfor opptatt av to ting; vi skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, og vi skal samtidig ivareta den personlige relasjonen og interaksjon med deg som kunde. Hos oss skal du alltid føle deg trygg på at du har en personlig og kompetent pensjonsrådgiver tilgjengelig til å svare på spørsmål, og gi deg gode råd rundt din pensjonssparing.

Som kunde inviteres du til årlige møter, der vi går gjennom eventuelle endringer som har påvirkning på situasjonen knyttet til din pensjon. Vi gir deg som kunde fortløpende råd ved ekstraordinære hendelser og holder deg til enhver tid orientert om det som er relevant for din pensjonssparing.

Spørsmål og svar om pensjon